Kontakt

Zajednički mail:

udruga@betlehem.hr

Karlovac:

Ružica Smiljanić, 099 501 2427 udruga.betlehem@gmail.com

Zagreb:

Alberta Vrdoljak, 095 820 4478

betlehem.zagreb@gmail.com

Sisak:

s. Jaira Udovičić, 092 194 7839 udrugabetlehem.sisak@gmail.com

Osijek:

Ana Žižek, 099 584 4381 betlehem.osijek@gmail.com

Varaždin:

Vjeran Grabant, 091 504 6593 vjeran.grabant@betlehem.hr

Split:

Mihaela Krajina, 095 583 3710 udruga.betlehem.st@gmail.com

Vinkovci:

Slađana Petričević, 098 950 0222 udrugabetlehemvk@gmail.com

Vukovar:

Blaženka Đapić, 098 938 1437 betlehem.vukovar@gmail.com

Zadar:

Ivana Kalmeta, 091 938 6854 udruga.betlehem.zadar@gmail.com

Šibenik:

Helien Čoko, 091 1188772 betlehem.sibenik@gmail.com

Gospić:

Ana Jelić, 098 939 2638 betlehem.gospic@gmail.com