Udruga Betlehem pokrenula nacionalnu molitvenu akciju: „Desetica Krunice za život!“

Najmoćnije oružje u rukama katolika je Krunica. Mnogo puta u prošlosti očitovala se njezina duhovna snaga. Nakon pobjede kršćanske vojske nad Osmanlijama kod Lepanta u 16. stoljeću, papa dominikanac je dobio spoznaju o pobjedi upravo preko Krunice. Čitav kršćanski svijet bio je tada združen u molitvi Krunice, kojoj se pripisuju zasluge pobjede nad daleko nadmoćnijim neprijateljem. Nastavi čitati “Udruga Betlehem pokrenula nacionalnu molitvenu akciju: „Desetica Krunice za život!“”