O nama

Dobrodošli na web stranice udruge Betlehem

Udrugu Betlehem osnovao je katolički svećenik i redovnik – pavlin Marko Glogović  kao molitvenu zajednicu, da bi 2008. godine službeno počela djelovati kao nevladina, neprofitna udruga uz potporu Katoličke crkve. Udruga Betlehem danas ima 12 aktivnih, zasebnih, nevladinih, neprofitnih, građanskih udruga koje se vode kršćanskim načelima brige za bližnje, a koje su sjedinjene u Savez Betlehema pod duhovnim vodstvom patera Marka Glogovića. Udruga se brine o trudnicama i samohranim majkama s djecom, a osim o njima brinemo i o obiteljima s više djece koji nisu u mogućnosti financijski zadovoljiti svoje potrebe. Temelj ove udruge je molitva i djelovanje. Naša snaga počiva na ljubavi i pomaganju drugima. Financiramo se isključivo od donacija fizičkih osoba. Jedan od glavnih ciljeva našega apostolata je da se svako začeto dijete rodi, a tome pridonosimo konkretnim djelovanjem pružajući svu potrebnu pomoć trudnicama (smještaj, financijska pomoć, donacija hrane, odjeće, obuće, savjetovanje i sl.) Postoji i niz specifičnih ciljeva kroz koje nam je plan razvijanje i širenje socijalnih usluga za samohrane majke i trudnice na razinama lokalne zajednice, razvijanje svijesti o važnosti majčinstva i kršćanskoga odgoja, a samim time promicanje pronatalitetne politike. Udruge imaju 7 kuća u 6 gradova (Karlovac, Zagreb, Sisak, Split, Varaždin, Ozalj). Kroz kuće godišnje prođe trideset žena s djecom u kojima se majkama omogućava besplatan smještaj i hrana, te  im se pruža materijalna, duhovna i psihološka podrška. U novom domu majke i djeca se osjećaju voljenima i sigurnima te razvijaju osjećaj pripadnosti i obitelji, a samim time se smanjuje i marginalizacija i socijalna isključenost ove ranjive skupine. U sklopu aktivnosti Udruge, jedan od ostvarenih ciljeva su i grobnica za nerođenu djecu koja za sada postoji u 6 gradova u Hrvatskoj. Željeli smo na ovaj način omogućiti roditeljima koji su izgubili svoje začeto dijete prije nego li je ugledalo ovaj svijet da ga dostojanstveno pokopaju na mjestu gdje mogu tugovati, moliti, ojačati svoju nadu i vjeru u ponovni susret.