Kuće života

Udruga Betlehem posjeduje kuće života u Zagrebu, Karlovcu, Sisku i Varaždinu. Splitska kuća je zatvorena.