Varaždin

Udrugu Betlehem Varaždin osnovali su 2014. godine vjernici laici koji su spoznali potrebu osvješćivanja ljudi po pitanju pobačaja, edukacije društvene zajednice o tom problemu te koji su bili spremni pružiti i konkretnu materijalnu pomoć trudnicama koje su se zbog svoje odluke da rode neželjeno dijete, našle u materijalnoj oskudici i nevolji.
Božjom providnošću, uz nezamjenjivo vodstvo patera Marka Glogovića, osnivača apostolata, dobrom voljom naših donatora te upornim radom članova Udruge, u ovih nekoliko godina uspjeli smo steći vlasništvo nad jednom kućom u Varaždinu. U kući se trenutno obavljaju građevinski radovi koji će kuću osposobiti za prihvat majki s djecom i trudnica. Kuća će biti novi privremeni dom našim štićenicama, imat će zaštitu, materijalnu sigurnost i biti pod duhovnim vodstvom duhovnika naše Udruge. Primarna namjena kuće bit će prihvat majki s djecom koje su već boravile u drugoj kući života, s namjerom da im se omogući dodatni period za prilagodbu normalnom životu.
Udruga Betlehem Varaždin već vodi brigu o jednoj mladoj majci s dvoje malodobne djece koja je zbog svoje odluke da ih donese na svijet ostala bez potpore svoje obitelji. S obzirom na to da kuća još nije spremna za useljenje, nju smo s djecom smjestili u podstanarstvo gdje joj plaćamo većinu troškova.
Svijest o pobačaju, značaju tog čina, trajnim i teškim posljedicama koje izaziva, u našem je društvu vrlo slaba. Osnovni razlog tome je što ljudi nisu informirani. Uz najbolju volju Katoličke crkve, činjenica je da ljudi konzumiraju svjetovne tiskane i elektroničke medije (novine, radio, televiziju, internet portale) koji o ovom problemu ili šute ili ga prezentiraju bez davanja potpune informacije, uglavnom podržavajući tzv. „pravo na pobačaj” bez ulaženja u dublji kontekst toga čina. Posljedica toga je da su i sami vjernici koji redovito ili bar povremeno dolaze u Crkvu na svetu misu često po pitanju pobačaja neodlučni i bez jasnog stava. Nažalost, malen je broj ljudi koji čitaju katolički tisak, prate katoličke medije na kojima se kontinuirano promiče kultura života. Većina ih konzumira svjetovne medije. Stoga se poruke Crkve dobrim dijelom „hvataju” samo na ljude koji su u stvari već i upoznati s problematikom pobačaja i svjesni njegovog značaja.
Dakle, ne uspijevamo doprijeti do onih „drugih”, a posebno do onih neodlučnih ljudi na koje bi mogli utjecati.
Nakon otvaranje rasprave o ovoj problematici u javnosti, prvenstveno su ustanovljeni doista začuđujući stavovi i pojave kod jednog dijela vjernika: relativiziranje problema, pristupanje Svetoj Pričesti vjernika koji podržavaju tzv. „pravo na pobačaj”, pa čak i žena s ugrađenim abortivnim sredstvima (spiralama) i slično. Stoga je ideja osnivača Udruga Betlehem patera Marka Glogovića usmjerena upravo na ovaj dio vjernika, dakle na osobe kod kojih postoji mogućnost promjene stavova. A ako uspijemo po tom pitanju promijeniti barem stavove ljudi koji dolaze u Crkvu, postići ćemo osvješćivanje jednog dijela populacije. Laičku Crkvu ćemo učiniti čvršćom i odlučnijom, a što će svakako utjecati i na ljude izvan Crkve.
S ovim ciljem spremni smo župnicima darovati „Betlehemski bijeli križ” – s prepoznatljivim elementima i kaležom prepune Jaganjčeve krvi – koji bi željeli da svećenici izlože u nekom diskretnom dijelu svojih crkava. Križ bi sa svojim vizualnim efektom posvješćivao ljudima sav značaj i dramu pobačaja. Smatramo da će Križ koji dočarava značaj i dramu pobačaja, postavljen u crkvi, svakako značajno utjecati na vjernike.

Naši ciljevi su:

1.) Kuća za prihvat mama koje su već bile u drugim kućama i pomoć za socijalizaciju u društvo.
2.) Projekt izlaganja bijelih križeva po crkvama
3.) Grobnica – u planu
4.) Informatizacija molitvenih akcija i osmišljavanje edukativnih sadržaja