Ekipa iz Betlehema Varaždin pokrenula je odličan projekt koji je nedostajao hrvatskoj pro-life sceni, otkrili su nam kako pomažu majkama s djecom