Sveta misa za supružnike željne djece u Sveticama

Za supružnike željne djece pater Marko Glogović služit će svetu misu u pavlinskoj crkvi u Sveticama pokraj Ozlja u subotu, 15. lipnja 2019. godine u 17 sati. Pozivamo sve bračne parove koji su potrebni molitve za začeće da dođu. Prije ovoga susreta potrebno je učiniti svetu ispovijed u svojoj župi te da supružnici zajedno izmole devetnicu Srcu Marijinu.

DEVETNICA PREČISTOM SRCU MARIJINU

Svaki dan 9 dana:

1) reci nakanu
2) Veliča duša moja…
3) Litanije Bl.Djevice Marije

VELIČA

Veliča duša moja Gospodina
i klikće duh moj
U Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo,
svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni
sveto je ime njegovo.
Od koljene do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.

Lk 1:46-53

Litanije Blažene Djevice Marije
(Litanije lauretanske)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!

Majko Kristova, moli za nas!
Majko Crkve, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!
Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobrog savjeta, moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, moli za nas!
Majko Spasiteljeva, moli za nas!
Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!
Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!
Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!
Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grešnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, moli za nas!
Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice ispovjedalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!
Kraljice sviju svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice obitelji, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

S – Moli za nas, sveta Bogorodice!
O – Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
S – Pomolimo se!
Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!

Amen!

DEVETNICA PREČISTOM SRCU MARIJINU

O preblagolosvljena Majko,
Srce ljubavi,
Srce milosrđa,
Koje uvijek sluša,
Brižno, utješujuće,
Čuj moju molitvu.
Kao tvoje dijete molim tvoj zagovor kod Presvetog TVOG Sina Isusa.
Primi s razumijevanjem I pažljivošću
Koje danas stavljam pred tebe posebno……..
( reci nakanu )

Utješen sam jer znam da je tvoje srce otvoreno za svoga tko se želi uteći tvome zagovoru.
Vjerujem tvojoj nježnoj brizi I zagovoru
Za ljubljene I bolesne,
Za usamljene I povrijeđene.
Pomozi nam svima sveta Majko,
Da nosimo teret u svom životu
Dok ne mognemo dijeliti vječni život
I mir s Bogom u vijeke vjekova.
Amen.

Zatim izmoliti:

Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrješnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja! Amen.